• 0 501 370 12 25
  • 0 555 679 47 84
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

YGS ve LYS Konuları - Tam Liste

Matematik - YGS

Sayılar

Köklü Sayılar

Kombinasyon

Sayı Basamakları

Çarpanlara Ayırma

Binom

Bölme ve Bölünebilme

Oran Orantı

Olasılık

OBEB - OKEK

Denklem Çözme

İstatistik

Rasyonel Sayılar

Problemler

2. Dereceden Denklemler

Basit Eşitsizlikler

Kümeler

Karmaşık Sayılar

Mutlak Değer

Fonksiyonlar

Parabol

Üslü Sayılar

Permütasyon

Polinomlar

Matematik - LYS

Sayılar

Denklem Çözme

Polinomlar

Sayı Basamakları

Kümeler

Mantık

Bölünebilme

Fonksiyonlar

Modüler Aritmetik

OBEB - OKEK

Permütasyon

Eşitsizlikler

Rasyonel Sayılar

Kombinasyon

Logaritma

Basit Eşitsizlikler

Binom

Diziler

Mutlak Değer

Olasılık

Seriler

Üslü Sayılar

İstatistik

Limit ve Süreklilik(2)

Köklü Sayılar

İkinci Dereceden Denklemler

Türev(3)

Çarpanlara Ayırma

Karmaşık Sayılar(1)

İntegral(4)

Oran Orantı

Parabol

 

(1) Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösterimi kaldırıldı
(2) Limitte 0/0 ve sonsuz/sonsuz dışındaki belirsizlik türleri kaldırıldı
(3) Ters Trigonometri fonksiyonlarının türevi ve integrali kaldırıldı
(4) İntegralde Hacim hesabı kaldırıldı

Geometri - YGS

Doğruda ve Üçgende Açılar

Çokgenler

Prizmalar

Dik ve Özel Üçgenler

Dörtgenler

Piramitler

Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar

Yamuk

Küre

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Paralelkenar

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Üçgende Alanlar

Eşkenar Dörtgen - Deltoid

Vektörler

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Dikdörtgen

Doğrunun Analitiği

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Çemberde Açılar

Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Çemberde Uzunluk

 

Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları

Daire

 

Geometri - LYS

Doğruda ve Üçgende Açılar

Yamuk

Vektörler

Dik ve Özel Üçgenler

Paralelkenar

Doğrunun Analitiği

Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar

Eşkenar Dörtgen - Deltoid

Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Dikdörtgen

Uzay Geometri

Üçgende Alanlar

Çemberde Açılar

Dönüşümlerle Geometri

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Çemberde Uzunluk

Trigonometri

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Daire

Çemberin Analitiği

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Prizmalar

Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)

Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları

Piramitler

Parabol

Çokgenler

Küre

Elips

Dörtgenler

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Hiperbol

Fizik - YGS

Fizik Bilimine Giriş

Dinamik

Optik

Vektörler

İş ve Enerji

Elektrostatik

Tork ve Denge

Madde ve Özellikleri

Elektrik Akımı ve Devreler

Ağırlık Merkezi

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Dalgalar

Basit Makineler

Basınç

 

Doğrusal Hareket

Isı ve Sıcaklık - Genleşme

 

Fizik - LYS

Vektörler

Kütle Çekimi - Kepler Kanunu

Alternatif Akım ve Transformatör

Tork ve Denge

Dönme Kinetik Enerjisi - Açısal Momentum

Optik

Ağırlık Merkezi

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Dalga Mekaniği

Basit Makineler

Basınç

Fotoelektrik ve Compton Olayı

Doğrusal Hareket

Isı ve Sıcaklık - Genleşme

Siyah Cisim Işıması

Bağıl Hareket

Elektrostatik

Özel Görelilik

Atışlar

Elektrik Alan - Elektriksel Potansiyel ve İş

Atom Fiziği

Dinamik

Paralel Levhalar

Atom Altı Parçacıklar

İş ve Enerji

Sığaçlar

Radyoaktivite

Düzgün Dairesel Hareket

Elektrik Akımı ve Devreler

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Basit Harmonik Hareket

Manyetizma

Birimler

İtme - Momentum

Elektromanyetik İndüksiyon

 

Kimya - YGS

Kimya Bilimi-Madde ve Özellikleri

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler (Bağlar)

Maddenin Halleri

Maddelerin Ayrıştırılması

Bileşikler

Karışımlar

Atom ve Yapısı

Kimyasal Tepkimeler

Hayatımızda Kimya

Periyodik Sistem

Kimyanın Temel Yasaları

 

Kimya - LYS

Modern Atom Teorisi

Kimya ve Enerji

Kimya ve Elektrik

Kimyasal Hesaplamalar

Tepkimelerde Hız

Karbon Kimyasına Giriş

Gazlar

Kimyasal Denge

Organik Bileşikler

Sıvı Çözeltiler

Sıvı Çözeltilerde Denge

Hayatımızdaki Kimya

Biyoloji - YGS

Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler

Protein Sentezi

Hücre Bölünmeleri

Organik Bileşikler

Enzimler

Kalıtım-Evrim

Hücre

Canlıların Sınıflandırılması

İnsanda Üreme Sistemi

Madde Geçişleri

Ekoloji

 

DNA - RNA

Solunum-Fotosentez

 

Biyoloji - LYS

Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler

Protein Sentezi

Kalıtım-Evrim

Organik Bileşikler

Enzimler

Canlılarda Enerji Dönüşümleri

Hücre

Canlıların Sınıflandırılması

Hayvanlarda ve İnsanlarda Sistemler

Madde Geçişleri

Ekoloji

Bitki Sistemleri

DNA - RNA

Hücre Bölünmeleri

Duyu Organları

Türkçe - YGS

Sözcük Düzeyinde Anlam

Ses Bilgisi

Fiiller ve Fiil Çatısı

Cümle Düzeyinde Anlam

Yazım ve Noktalama

Cümlenin Öğeleri ve Cümle Çeşitleri

Anlatım Biçimleri

Sözcükte Yapı

Anlatım Bozuklukları

Paragraf Düzeyinde Anlam

Sözcük Türleri

 

Edebiyat - LYS

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923 - …)

Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)

Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)

Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860 - 1896)

Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

Öğretici Metinler

Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat - ı Cedide) (1896 - 1901)

Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Tarih İçinde Türk Edebiyatı

Fecr-i Ati Topluluğu (1909 - 1912)

Batı Edebiyatı

Destan Dönemi Türk Edebiyatı

Milli Edebiyat Dönemi (1911 - 1923)

 

Tarih - YGS

Tarih Bilimi

Beylikten Devlete (1300 - 1453)

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600)

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Türk İnkılabı

Türk - İslam Devletleri

Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Türkiye Tarihi: Türkiye Selçukluları

En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922)

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Tarih - LYS

Tarih Bilimi

En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922)

Soğuk Savaş Dönemi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

İlk Türk Devletleri

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Küreselleşen Dünya

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

Türklerde Devlet Teşkilatı

Türk - İslam Devletleri

Türk İnkılabı

Türklerde Toplum Yapısı

Türkiye Tarihi

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Türklerde Hukuk

Beylikten Devlete (1300 - 1453)

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Türklerde Ekonomi

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600)

Atatürk’ün Ölümü

Türklerde Eğitim

Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Yüzyılın Başlarında Dünya

Türklerde Sanat

Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

İkinci Dünya Savaşı

 

Coğrafya - YGS

Doğal Sistemler

Beşeri Yapı

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Doğa ve İnsan

Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği

Bölge Türleri ve Sınırları

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

Konum ve Etkileşim

Coğrafi Konum

Geçim Tarzları

Coğrafi Keşifler

Harita Bilgisi

Mekânsal Bir Sentez: Türkiye

Çevre ve Toplum

İklim Bilgisi

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri

Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim

Yerin Şekillenmesi

Türkiye İklimi ve Özellikleri

Doğal Afetler

Doğanın Varlıkları

Türkiye’nin Doğal Varlıkları

 

Beşeri Sistemler

Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç

 

Coğrafya I - II - LYS

Doğal Sistemler

Mekânsal Sentez Türkiye

Çevre ve Toplum

Beşeri Sistemler

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Ekonomik Faaliyetler

Felsefe - YGS

Felsefe’nin Konusu:

Ahlak Felsefesi:

Siyaset Felsefesi:

Bilgi Felsefesi:

Sanat Felsefesi:

Bilim Felsefesi:

Varlık Felsefesi

Din Felsefesi:

 

Felsefe - LYS

Mantık

Psikoloji

Sosyoloji

Mantığa Giriş

Psikoloji Bilimini Tanıyalım

Sosyolojiye Giriş

Klasik Mantık

Psikolojinin Temel Süreçleri

Birey ve Toplum

Mantık ve Dil

Öğrenme Bellek Düşünme

Toplumsal Yapı

Sembolik Mantık

Ruh Sağlığının Temelleri

Toplumsal Değişme ve Gelişme

   

Toplum ve Kültür

   

Toplumsal Kurumlar

0 Yıllık
Tecrübe
0+
ODTÜ'lü Eğitmen
0 Farklı
Alanda Özel Ders
0+
Özel Ders